Minggu, 31 Maret 2013

KEPENTINGAN DAN KELEBIHAN MEMPELAJARI ILMU TAJWID

KEPENTINGAN DAN KELEBIHAN MEMPELAJARI ILMU TAJWID

Diantara Kepentingan dan Kelebihan mempelajari ilmu tajwid adalah :

 KEPENTINGAN
KELEBIHAN
  • ·         Mengelakkan kesalahan dalam bacaan ayat al-Quran.

  • ·         Dapat menyebut huruf dengan tepat mengikut sifat dan makhrajnya.

  • ·         Menjamin kesahan dan kebenaran makna sesuatu ayat yang dibaca berdasarkan hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam ilmu tajwid.
  • ·         Mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Nabi:
·          
Bacalah al-Quran, maka
sesungguhnya dia akan datang
pada hari kiamat sebagai syafaat
kepada pembacanya.”
[HR. Muslim]

  • ·         Bacaan bertajwid jika disertai dengan kefahaman maknamakna ayat dapat menimbulkan rasa nikmat keindahan bahasa ayat-ayat al-Quran yang merupakan salah satu daripada mukjizat agung kepada umat manusia.

  • ·         Memperolehi kebaikan hidup di dunia dan di akhirat.

HUKUM MEMPELAJARI ILMU TAJWID

Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Mengamalkan bacaan al-Quran dengan bertajwid adalah fardu ‘ain bagi setiap Muslim yang mukallaf.

Membaca al-Quran dengan bertajwid boleh dihuraikan dalam dua keadaan:
1) Membaca al-Quran dengan bertajwid pada kadar yang paling minimum iaitu bacaannya tidak mengubah struktur perkataan atau merosakkan maknanya. Hukumnya adalah fardu ‘ain.
2) Membaca al-Quran dengan bertajwid iaitu dengan memeliharakeseluruhan hukum-hukum tajwid dalam bacaan. Hukumnya wajib ke atas mereka yang mahir dengan ilmu tajwid.

Ilmu Tajwid

Dalam segi bahasa, Tajwid bermakna mengelokkan dan membaguskan sesuatu.
Sedangkan menurut istilah, Tajwid ialah suatu ilmu yang membicarakan mengenaimakhraj huruf (tempat keluar huruf), sifat-sifatnya, kadarpanjang pendek bacaan serta perkara-perkara lain yang adakaitan dengan cara bacaan ayat al-Quran.

Tujuan Tajwid ialah memelihara bacaan Al-Qur’an dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan (lidah) dari kesalahan membaca.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar